Dobre i Kropka

Poznańskie przedszkole łączy w sobie najlepsze koncepcje wychowawczo-edukacyjne, osadzone w duchu humanistycznych, uniwersalnych wartości, stwarza warunki do kształtowania zdrowej i pełnej osobowości dziecka i jego zrównoważonego rozwoju. Misją Przedszkola Dobre i Kropka jest wspierać rodziców i wychowywać dzieci tak, by potrafiły doświadczać satysfakcji w relacjach z bliskimi i z samym sobą.

Przedszkole realizuje autorski program budowania inteligencji emocjonalnej dziecka oraz uspołeczniania zarówno jego działania, jak też myślenia. Miejsce opierając się na idei dbania o harmonijny rozwój dziecka, zamiast tradycyjnych zajęć dodatkowych, proponuje unikalną kompozycję warsztatów – Dziecięcych Pracowni Tematycznych.

Pracownia Wyobraźni stymuluje naturalną kreatywność dziecka poprzez zapozanie dzieciaków z szerokorozumianą sztuką. W Pracowni Ruchowej najmłodsi poznają swoje ciało i uczą się je kontrolować; pomaga im w tym m.in. joga i praca metodą ruchu rozwijającego. Pracowia Badawcza daje możliwość prowadzenia bezpiecznych eksperymentów. A Pracownia Gospodarstwa Domowego uczy segregowania, porządkowania, gotowania, a także prania i przesypywania. Wiedza ta prowadzi do systematyczności, a także wpaja szacunek dla codziennej pracy.

fcb-miniatura

We wszystkich warsztatach i zabawach towrzyszą dzieciakom dwójka bohaterów Kropek i Kropka, którzy pomagają w adaptacji, pocieszają i bawią.

Dobre Przedszkole i Kropka
ul. Kościelskiego 12, Poznań
www.przedszkole-kropka.pl
Udostępnij