Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Wydawcą serwisu internetowego www.fathers.pl („Serwis”) jest Golden Brown sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prokuratorskiej 2, 02-074 Warszawa.
2. Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką świadomego ojcostwa, kulturą, podróżami i stylem życia.
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
4. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności do układu stron internetowych Serwisu, materiałów graficznych i tekstowych korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielonej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
5. Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
6. Zabronione jest wykorzystanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub w części do innych celów, w tym do kopiowania, publicznego odtwarzania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Golden Brown.


Polityka prywatności

1. Golden Brown w pełni uznaje prawo użytkowników Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych.
2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania przez użytkownika danych umożliwiających jego identyfikację.
3. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże Golden Brown zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych usług, w szczególności ankiet on-line, przesyłania poprzez strony Serwisu pytań lub komentarzy drogą korespondencji elektronicznej, rejestracji w Serwisie, dystrybucję newslettera Serwisu, użytkownik będzie zobowiązany do podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, numer telefonu.
4. Dane osobowe użytkowników będą gromadzone i przetwarzane przez Golden Brown wyłącznie do własnego użytku i zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
5. Dane osobowe podawane przez użytkowników mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych usług, określania preferencji użytkowników, informowania użytkowników o nowych usługach. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Golden Brown. Zbiór zgromadzonych danych osobowych stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerze Serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, do której dostęp mają wyłącznie administrator danych lub osoby przez niego upoważnione.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich usunięcia ze zbioru danych osobowych.
7. Golden Brown nie ujawnia danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na ujawnienie jego danych osobowych, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
8. Serwis korzysta z technologii plików „Cookie” w celach statystycznych, zbierania informacji o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron Serwisu, a także w celu dostosowania usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.
9. Za pomocą cookies nie można przejąć żadnych danych z komputera Użytkownika.
10. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych.Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia ich obsługi udostępnianej w przeglądarce internetowej.
11. Golden Brown nie odpowiada za treść i politykę ochrony danych osobowych na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki przekierowaniom (linkom) umieszczonym na stronach Serwisu.


Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności na Politykę prywatności.
2. Golden Brown zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.