Leśne przedszkole po francusku

Cuda na kiju to nie zwyczajne przedszkole. Dzieciaki mają tu swoją leśną bazę i ogród, w których uczą się szacunku do przyrody.

Ogród / Budynek / Las

Działka o powierzchni 1250 m² usytuowana przy ul. Świebodzińskiej w warszawskim Międzylesiu. Na niej znajduje się ogród i budynek. W ogrodzie głównymi czynnikami są otwartość i różnorodność. Najważniejsze w nim to dzikość, możliwość eksploracji i eksperymentowania. Pozwala dzieciom zanurzyć się w zabawie i stymulować kontakt z naturą. Maluchy uprawiają tu rośliny, podglądają ptaki w karmnikach, a dzięki technologii – także te w gniazdach. Ogród to przestrzeń do ich działania bez obawy o to, czy coś się pobrudzi, rozleje czy zniszczy.

Cuda na kiju sąsiadują bezpośrednio z Lasem Olszyńskim w obrębie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Większość lasu tworzy bór świeży, w którym dominują sosny – obok dębów, brzozy oraz olchy. W porozumieniu z Zarządem Nadleśnictwa Celestynów twórcy przedszkola wyznaczyli polanę w lesie, którą traktują jako leśną bazę dla maluchów.

Organizacja

Cuda na kiju to połączenie miejsca dziennego pobytu dzieci, filozofii pedagogiki Marii Montessori i edukacji w języku francuskim. Całość funkcjonuje w modelu leśnego przedszkola i zgodnie z jego ideą. Jest tu jedna grupa dzieci w wieku od 3 do 7 lat, która może liczyć maksymalnie 15 dzieci.

 

Wartości:

SZACUNEK
Dziecko to największa wartość. Ma godność przysługującą każdej osobie, a w tej godności jest równe dorosłemu – jak mawiał Janusz Korczak: „Nie ma dzieci, są ludzie”.

OBECNOŚĆ
Ważne jest towarzyszenie dziecku, budowanie z nim więzi, odpowiadanie na pojawiające się emocje, pytania, inspirowanie, wspólne działania, doświadczanie i eksperymentowanie. Codzienność.

PRZYRODA
Niewyczerpane źródło inspiracji, obserwacji, zachwytu, miejsce zabawy i naturalnego doświadczania zjawisk. „Jak dla rozwoju fizycznego niezbędne jest umożliwienie dziecku kontaktu z życiodajnymi siłami natury, tak też dla jego rozwoju psychicznego potrzebny jest kontakt duszy ze wszelkim stworzeniem. W ten sposób może ono gromadzić skarb bezpośrednio poprzez badanie sił natury” – Maria Montessori

EMOCJE
Neurobiolog prof. Jerzy Vetulani sugeruje trening inteligencji emocjonalnej już w wieku przedszkolnym. Na tym bazują twórcy Cudów na kiju.

 

JĘZYK
Według twórców przedszkola umożliwienie dziecku poznania innego języka i wyrażania w nim siebie to jeden z najlepszych prezentów, jaki możemy mu dać.

SAMODZIELNOŚĆ
„Pomóż mi zrobić to samemu” – filozofia pedagogiki Marii Montessori opiera się pochwale samodzielności na każdym etapie rozwoju. Samodzielność to możliwość podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz brania za nie odpowiedzialności i ponoszenie ich konsekwencji.

ZMYSŁY
Dzieci, będąc w lesie, dotykają, wąchają, widzą, słyszą, doznają. Dostają kilkadziesiąt naturalnych bodźców, a każdy z nich wpływa na rozwój mózgu. Twórcom Cudów na kiju zależy na tym, by czas spędzony w przedszkolu w jak największym stopniu naturalnie stymulował wszystkie zmysły.

ZABAWA
Jak powiedział dr David Whitebread: „Zabawa w całej swojej bogatej różnorodności jest jednym z najwyższych osiągnięć gatunku ludzkiego, obok języka, kultury i technologii. Bez zabawy, żadne z tych osiągnięć nie byłoby możliwe”. Wiadomo!

EKOLOGIA
Twórcy wierzą, że każde, nawet najmniejsze działanie, może być początkiem wielkiej zmiany. Troska podopiecznych przedszkola o naturę wyraża się w codziennym szacunku dla dzikiej przyrody, dbałości o ogród i najbliższe otoczenie. Dzieci widzą, że mają wpływ na to, w jakim otoczeniu żyją.

Szczegółowe informacje o przedszkolu znajdziecie tutaj: Cuda na kiju.

Udostępnij