Zachęta w sieci

OtwartaZacheta.pl to portal prezentujący zasoby Narodowej Galerii Sztuki.

Znajdziemy tutaj dzieła z kolekcji, materiały edukacyjne, dokumentacje wystaw i wernisaży, wybrane teksty z katalogów i gazet towarzyszących wystawom, a także filmy.

Zbudowany jest w oparciu o system i-Art zaprojektowany przez firmę Emo Group do publikacji treści multimedialnych w internecie. Dzięki rozbudowanym funkcjom przeszukiwania jest to wygodne narzędzie do przeglądania zbiorów online, odnajdywania informacji o artystach, ich dziełach i wystawach w Zachęcie. Strona Otwarta Zachęta kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych sztuką współczesną, a także badaczy przeprowadzających kwerendy, nauczycieli poszukujących pomocy dydaktycznych, studentów i uczniów.

OtwartaZacheta.pl to kolejny krok w budowaniu polityki otwartości galerii, kontynuacja rozpoczętego w 2011 projektu Otwarta Zachęta, który pomaga w realizacji statutowej misji instytucji – upowszechnianiu sztuki współczesnej. Wszystkie materiały na stronie są możliwe do pobrania przez użytkowników i dostępne na licencjach Creative Commons. OtwartaZacheta.pl to także narzędzie przybliżające działalność galerii tym, którzy chcą mieć stały kontakt ze sztuką.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa
www.zacheta.art.pl

 

Udostępnij