Warsaw Gallery Weekend

Pierwszy weekend jesieni to od czterech lat również początek sezonu artystycznego i najlepsza okazja, by wolny czas spędzić w wyjątkowym otoczeniu – poznać artystów i kuratorów, odwiedzić pracownie, podyskutować i poszerzyć horyzonty.

Do udziału w Warsaw Gallery Weekend zaproszeni są wszyscy – specjaliści, kuratorzy, krytycy, pasjonaci sztuki współczesnej, ale także ci, którzy szukają ciekawych alternatyw na kulturalnej mapie Warszawy. Im wszystkim Warsaw Gallery Weekend proponuje zróżnicowany program, systematyzujący najważniejsze dla sztuk wizualnych zjawiska i trendy, nie pomijający roli tradycji i klasyki.

Warsaw Gallery Weekend wypełniony jest sztuką, wydarzeniami artystycznymi, spotkaniami, spacerami. Co roku w tym samym terminie warszawskie galerie prywatne, które są podstawowym miejscem kształtowania rynku sztuki oraz źródłem utrzymania dla współczesnych artystów, przygotowują wspólny, premierowy program, daleko wykraczający poza ich codzienną działalność. Zasadnicza część programu Warsaw Gallery Weekend to materiał premierowy, świeży – prosto z pracowni artystycznych, prezentowany w najbardziej bezpośredniej formie: przez twórców i kuratorów. Program ten uzupełniają panele dyskusyjne, spotkania z artystami, spacery po galeriach i po pracowniach a to tylko kilka jego elementów. Program WGW co roku nastawiony jest na prezentację żywej tkanki sztuki w Stolicy, ale także podkreśla kulturotwórczą rolę prywatnych galerii, które są łącznikiem między artystami a publicznością.

WGW niewątpliwie może stać się edukacyjną przygodą również dla dzieciaków, które nie tylko mogą kluczyć uliczkami w poszukiwaniu kolejnych galerii, ale również wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych specjalnie dla nich.

www.warsawgalleryweekend.plWGW_PLAKAT
Udostępnij