Uniwersytet dla dzieci

Celem „Uniwersytetu dla Dzieci” jest stymulowanie rozwoju dzieci, poprzez kształtowanie twórczego myślenia oraz ułatwianie odnajdywania własnych pasji. Dzięki kontaktowi z nauką i kulturą dzieci poszerzają swoją wiedzę o aspekty, które nie są uwzględniane w programach szkolnych.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, co daje możliwość wyboru takich, które najbardziej zainteresują nasze pociechy. Ponadto dzieci mają możliwość znalezienia się w salach wykładowych, laboratoriach badawczych, na deskach teatru w uczelnianej Auli, czyli miejscach zwykle im niedostępnych.

Rozbudzanie pasji zdobywania wiedzy oraz pobudzanie ciekawości świata – to główny cel funkcjonującego już piąty rok „Uniwersytetu dla Dzieci”. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym od 6 do 12 lat i stanowi formę pozalekcyjnych zajęć dodatkowych.

Wykłady i ćwiczenia ułożone są tematycznie. Na dzieciaki dowiedzą się m.in. jak pracują aktorzy, jaka jest rola tańca w życiu człowieka, czy jak przetrwać najsilniejszy mróz.

Concordia Design,
ul. Zwierzyniecka 3, Poznań
www.concordiadesign.pl

Udostępnij