Sztuka przed maturą

MSN zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i licealistów na zajęcia poświęcone analizie dzieła sztuki.

Za przykłady do wnikliwego badania ekspresji malarskiej posłużą prace Andrzeja Wróblewskiego. Jednak zakres tematyczny spotkań wykroczy poza aktualną wystawę „Recto/Verso” – język przekazu sztuki najnowszej uczestnicy będą zgłębiać również na wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać”. Z kolei wizyta na wystawie plakatów przybliży środki plastyczne tej formy artystycznej wypowiedzi oraz umożliwi zapoznanie się z jednym z najważniejszych fenomenów kulturowych powojennej rzeczywistości.

Zajęcia będą oparte przede wszystkim na ćwiczeniach budowania wypowiedzi, analizy i interpretacji czy formułowania własnego zdania oraz jego argumentacji. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i terminy, jakich można użyć w opisie dzieła. Wspólne interpretowanie prac przez pryzmat pojawiających się w nich tematów, motywów czy symboli, a co za tym idzie, także korespondujących z nimi źródeł literackich, stanie się dobrą okazją do powtórki przed maturą.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
ul. Pańska 3
Warszawa

Udostępnij