Szkoła przetrwania

TooleySurvival.pl powstała by zaktywizować miejską społeczność. Grupa instruktorów surwiwalu przekazuje wiedzę o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a poprzez zajęcia w terenie – buduje odpowiednie postawy życiowe. Nauka w terenie.

Przed rozpoczęciem na poważnie działań szkoleniowych Łukasz Tulej – instruktor surwiwalu, płetwonurek i absolwent szkoleń ratownictwa w warunkach ekstremalnych – przez 15 lat pracował w korporacji. Zamiana dużej firmy na eksplorowanie różnych stref klimatycznych była tak ekstremalna, jak warunki, które Łukasz próbuje zaadaptować. Tulej – założyciel szkoły przetrwania TooleySurvival.pl jest samoukiem i zwolennikiem nauki poprzez doświadczenie.

Łukasz Tulej połączył swe siły z Remigiuszem Romaniukiem – instruktorem Turystyki Kwalifikowanej o specjalności Survival i Bushcraft, członkiem Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu i założycielem portalu Zielonastrona.net. Trenerzy szkoły przetrwania TooleySurvival.pl wywodzą się z różnych środowisk, niektórzy mają zacięcie militarne, inni są zwolennikami archeologii doświadczalnej. Doświadczenie, które zebrali podczas swoich działalności, wypraw i szkoleń pozwala im na uczenie innych ludzi o sposobach i technikach wykorzystywanych w surwiwalu – pojmowanym jako egzystencja w zmiennych warunkach środowiskowych i społecznych. I dla jasności – surwiwal nie polega tylko na jedzeniu robaków i tarzaniu się w błocie. Podczas spotkań i szkoleń w terenie wszyscy chętni mogli dotąd nauczyć się korzystać z zasobów własnych organizmów i rozumu, podczas np. wyplatania ażurowej altany WC, budowania chaty traperskiej na bagnach albo ustalania kierunków geograficznych na podstawie kształtu mrowisk.

Dla tych, którzy w temacie surwiwalu są zupełnie zieloni, Remigiusz i Łukasz organizują szkolenia ABC, czyli: korzystanie z map i busoli, wyznaczanie azymutu, zasady budowania schronień, nietypowe metody rozniecania ognia, pozyskiwanie wody w terenie czy rozpoznawanie dzikich roślin leczniczych i jadalnych.

Udostępnij