Ratujmy dzikie rzeki

Kampania „Save the Blue Heart of Europe” to apel o ochronę rzek i środowiska naturalnego Bałkanów. Do walki o wspólne dobro Niebieskiego Serca Europy przyłączyli się też twórcy marki Patagonia.

Międzynarodowe banki i korporacje chętnie inwestują miliardy w budowę tam i elektrowni wodnych na Bałkanach, przyczyniając się tym samym do destrukcji środowiska naturalnego. Kolejne naturalne ekosystemy, tym razem rzeczne – jedne z najcenniejszych, stoją w obliczu wielkiego zagrożenia. Jak mówi specjalista polskiej Koalicji Ratujmy Rzeki, Artur Furdyna, aktualne „plany budowy 3000 zapór na Bałkanach to zamiana naturalnych cieków w sztuczne dla przemielenia kolejnych miliardów kosztem przyrody i lokalnych społeczności – dziś żyjących w zgodzie z naturą, mając perspektywy rozwoju turystyki i godnego życia”. Jeśli dojdzie do realizacji założonych planów, z powierzchni Ziemi znikną ostatnie dzikie rzeki Europy. Odbędzie się to kosztem naszego zdrowia. Zdrowia naszej planety.

We współpracy z lokalnymi partnerami organizacje pozarządowe EuroNatur i RiverWatch rozpoczęły kampanię „Save the Blue Heart of Europe”, która ma na celu ochronę rzek i środowiska naturalnego Bałkanów, uważanych za Niebieskie Serce naszego kontynentu. Do walki o wspólne dobro przyłączyła się również amerykańska firma produkująca odzież i akcesoria dla entuzjastów outdooru – Patagonia. Nie po raz pierwszy Patagonia angażuje się w tego typu inicjatywy. Wystarczy wspomnieć program naprawy używanej odzieży, starania o niedopuszczenie do zniesienia rezerwatu Bears Ears National Monument, a także w konsekwencji tego – walkę o utrzymanie ustawy o ochronie terenów publicznych w USA.

Na czym polega problem?

Elektrownie wodne popularyzowane są jako tzw. odnawialne źródła energii, jednak pod wieloma względami są niebezpieczne dla naszej planety. Jak potwierdzają specjaliści z Koalicji Ratujmy Rzeki, zapory budowane na potrzeby elektrowni, wprowadzają znaczące zmiany w gospodarce wodnej na ogromnych połaciach terenu. Rzeki tracą swój naturalny charakter w wyniku czego zaburzone zostaje działanie całego ekosystemu. Wiele gatunków zwierząt zamieszkujących rzeki oraz przyległe tereny skazuje się na powolne wymieranie. Przyczynia się do tego również zmiana roślinności, która musi dostosować się do nowych, bardziej pustynnych warunków. Budowa tam i elektrowni wodnych wpływa na środowisko naturalne, życie ludności zamieszkującej doliny rzek oraz przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu.

Jak wynika z informacji prezentowanych przez Patagonię, liczba nowych obiektów hydroenergetycznych planowanych na całym półwyspie Bałkańskim przewyższa 3000. Ponad 1000 obiektów już istnieje. Niemal 200 jest aktualnie w budowie, a w planach pozostaje kolejne 2800… Część z nich to mniejsze tamy i śluzy mające na celu pozyskiwanie energii elektrycznej. Jednak nawet śluzy, poprzez zmianę biegu rzeki, mogą doprowadzić do jej częściowego lub całkowitego wysuszenia. Badania potwierdzają, że sumaryczny wpływ kilku mniejszych ingerencji w naturalny przebieg koryta rzeki, może mieć nawet większe konsekwencje niż budowa jednej, dużej zapory. Realizacja założonego projektu może mieć katastroficzne skutki, nie tylko dla środowiska naturalnego Półwyspu Bałkańskiego, ale dla całej planety.

Czysta i „zielona” energia pochodząca z elektrowni wodnych to mit.

Według raportu sporządzonego przez prof. Stevena Weissa z Uniwersytetu w Grazu, aż 11 endemicznych gatunków ryb zniknie całkowicie z powierzchni ziemi, 7 kolejnych znajdzie się na granicy wymarcia, populacja 4 gatunków jesiotra zostanie wyniszczona, a liczba zagrożonych gatunków zostanie podwojona (do 24) – jeśli dojdzie do realizacji planu budowy tam na Bałkanach. W zagrożeniu znajdzie się również bałkański ryś, a także wiele gatunków roślin.

W rozmowie z The Guardian prof. Steven Weiss tak skomentował ten problem:

Jest to największy sprecyzowany i uporządkowany plan konstrukcyjny, który ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, o jakim słyszałem od czasów II Wojny Światowej. Olbrzymie zagęszczenie inwestycji planowanych w tym regionie będzie miało szeroki wpływ na otoczenie. Cały system rzeczny zostanie przekształcony w serię rezerwuarów. To niszczy kanały migracyjne zwierząt, wysusza i izoluje obszary rozlewisk, a także ma dramatyczny wpływ na ptactwo. To jest reakcja łańcuchowa.

W tym momencie jeszcze 80% z 35 tys. km rzek Półwyspu Bałkańskiego w ocenie hydromorfologicznej uznawane jest za „bardzo zdrowe” – jest to najlepszy wynik w całej Europie. W Albanii znajduje się ostatnia dzika i wolno płynąca rzeka Europy – Vjosa wraz z dopływami. Nowe projekty hydroenergetycznego zagospodarowania Bałkanów zakładają budowę 38 zapór i śluz na tej jednej rzece. Bezpieczne nie są nawet tereny chronione, na których planuje się budowę 1500 zapór, ani parki narodowe – 118 zapór w planach (według danych Patagonii).

Skąd taki bum na hydroenergię na Bałkanach? Niestety częściowo przyczyniają się do tego stanu rzeczy wymogi narzucane przez Unię Europejską, dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, którym muszą sprostać kraje Półwyspu. Nastawieni na zysk, szukający łatwych rozwiązań, politycy i inwestorzy, obstają przy tłumaczeniach, iż budowa elektrowni wodnych jest rozwiązaniem prostszym i bardziej dostępnym niż inwestycje w systemy solarne czy elektrownie wiatrowe. Jednak jak wskazuje ekspert KRR (Koalicja Ratujmy Rzeki), Paweł Augustynek Halny, w rzeczywistości tłumaczenie to mija się z prawdą:

Systemy solarne są tańsze od budowli pod elektrownie wodne, a przy tym bardziej wydajne. Za przykład może tu posłużyć elektrownia solarna usytuowana na łąkach nad Rabą, której koszt budowy był niższy niż tej na rzece, a wydajność większa.

Na budowie tam ucierpią również lokalne społeczności

Abstrahując od zagrożeń dla środowiska, jakie niesie ze sobą budowa tam i śluz na rzekach Półwyspu Bałkańskiego, zmiany te wpłyną również na życie miejscowej ludności. Ingerencje w naturalnym biegu rzek zaburzą egzystencję ludzi utrzymujących się z terenów rolniczych w dolinach rzek, zmuszą ich do migracji i całkowicie zakłócą funkcjonowanie lokalnych społeczeństw. Jak donosi Patagonia, lokalni aktywiści walczą aby ocalić swoje domy i tereny leżące wzdłuż życiodajnych traktów wodnych.

Niemal heroicznym przykładem tego sprzeciwu jest grupa kobiet z miejscowości Kruščica w Bośni-Hercegowinie, która przez niemal rok trwała w niemym proteście przeciwko niszczeniu rzek – ich jedynego źródła wody pitnej i podstawy egzystencji. Lokalne władze posunęły się do użycia przemocy fizycznej w stosunku do bezbronnych i pokojowo nastawionych kobiet.

Wierzę, że te dzikie obszary zasługują na ochronę i jej wymagają – mówi założyciel Patagonii, Yvon Chouinard – To marnotrawstwo pieniędzy i moralna parodia, że niektóre spośród największych instytucji finansowych świata przyjęły ten przestarzały i wyzyskujący koncept technologiczny i inwestują w nowe zapory w jednym z ostatnich dzikich zakątków Europy. Ta walka jest zbyt ważna, by ją ignorować.

Każdy z nas może przyczynić się do ratowania zagrożonych ekosystemów Niebieskiego Serca Europy. Wystarczy kilka sekund, aby podpisać petycję na stronie Patagonii —> blueheart.patagonia.com/take-action.

Cały artykuł o ratowaniu dzikich rzek Bałkanów znajdziecie tutaj.

 

Udostępnij