Podróż w krainę wyobraźni

Zabawa nastawiona na twórczą aktywność dzieci i prowadzących.

Jest to zabawa, która w sposób dostosowany do wieku dzieci, ma na celu wyrobienie określonych nawyków w myśleniu i działaniu. Chcemy aby dzieci nie bały się myśleć i działać twórczo, aby miały wiele pomysłów, które umieją zrealizować wśród rówieśników.
Oczywiście zawsze pamiętamy o potrzebach i możliwościach dziecka w określonym wieku i dobieramy treść zajęć tak, aby była jednocześnie atrakcyjna i wyprzedzająca „o krok” umiejętności dziecka w danym obszarze.

Z wielką radością towarzyszymy dzieciom w nabywaniu nowych umiejętności. Nasze zajęcia ułatwiają przechodzenie przez kolejne progi rozwojowe, szczególnie te związane z rozwojem myślenia i rozwojem społecznym.

Zajęcia dla 3 latków to, co tydzień inny temat, inna historia czytana, opowiadana, wierszowana, wyśpiewana, oglądana, pokazana. Na każdych zajęciach dzieci odkrywają przedmiot, zjawisko, postać, które stają się inspiracją do działań twórczych: ekspresji ruchowej, tworzenia niezwykłych prac plastycznych, ale przede wszystkim odkrywania i eksperymentowania.

Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur
ul. Dietla 93, Kraków
www.kangur.edu.pl
Udostępnij