Po drugiej stronie płótna

W czasie warsztatów na wystawie prac Andrzeja Wróblewskiego dzieciaki stworzą własne dwustronne obrazy.

„Recto/verso” oznacza zapisywanie manuskryptu po obu stronach kartki. Stąd zaczerpnięty został tytuł wystawy prezentujacej dwustronne obrazy polskiego artysty. Uczestnicy zajęć przyjrzą się im i porozmawiają o sposobie, w jaki zostały wyeksponowane. Podsumowaniem spotkania będzie stworzenie własnych obustronnych prac, które następnie dzieciaki spróbują połączyć w całość.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
ul. Pańska 3
Warszawa

Udostępnij