Kids Design Space

Od czerwca do grudnia przestrzeń Wrocławia wypełnia rozbudzona, niczym nieograniczona dziecięca kreatywność.

Trwa druga edycja „Kids Design Space – dzieci projektują przestrzeń” organizowana przez wrocławską Fundację Open Mind. Celem projektu jest zachęcenie dzieciaków do twórczego działania i umożliwienie im świadomego obcowania z kulturą.

Kids Design Space to cykl interdyscyplinarnych spotkań i warsztatów dla dzieci w wieku 7 – 14 lat. Zajęcia poprowadzą zawodowi ilustratorzy, architekci, projektanci, ceramicy oraz rzemieślnicy. Swój udział w projekcie potwierdziło 14 polskich twórców i pracowni: Oskar Zięta, BASK, Pracownia Jasiewicz, Robert Pludra, Razy 2, MALAFOR, Jan Bajtlik, Ola Mirecka, Joanna Rusin i Anna Lehmann, Pracownia PORT, PAPER HEROES, Kubasek Studio, Barbara Śniegula oraz Anna Bać i Piotr Michalski z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zaplanowano także wycieczki poznawcze oraz prace warsztatowe we wrocławskich pracowniach rzemieślniczych i artystycznych.

Udział w całym projekcie może wziąć bezpłatnie ponad 400 dzieci, które zostaną podzielone na 5 grup tematycznych: animacja, architektura, ceramika, design oraz ilustracja. Zajęcia i warsztaty odbywają się przez 6 miesięcy, od czerwca do grudnia, w formie spotkań pozalekcyjnych. Bogaty program 50 spotkań edukacyjnych zamknięto w 4 etapach: DOŚWIADCZANIE, KREOWANIE, REALIZACJA i WYSTAWA.

W pierwszym etapie (czerwiec–wrzesień) najważniejsze było DOŚWIADCZANIE. Dzieci eksplorowały wrocławskie miejsca związane ze sztuką i designem. Zwiedzały galerie, Muzeum Współczesne, Wydział Architektury, pracownie projektowe i artystyczne. Brały też też udział w warsztatach artystycznych.

Drugim etap (wrzesień – październik) to KREOWANIE. Najmłodsi pod okiem zawodowych designerów, rzemieślników i artystów tworzą szkice oraz projekty, które staną się inspiracją do stworzenia przedmiotów użytkowych.

Trzeci etap zostanie poświęcony REALIZACJI owych konceptów. Będzie to moment, w którym projektanci, pracując już samodzielnie, wykonają projekt przedmiotu użytkowego, który powstał podczas drugiego etapu.

Całość zostanie zwieńczona wystawą finałową w listopadzie. Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną profesjonalne projekty designerów i wszystko, co powstało podczas warsztatów. Wystawę wzbogaci fotoreportaż oraz prezentacja multimedialna. Zamknięcie tego etapu to również panel dyskusyjny z udziałem wybitnych specjalistów podsumowujący dotychczasowe działania, uzyskane rezultaty oraz status edukacji artystycznej w Polsce.

Kids Design Space 
czerwiec–grudzień 2015
Wrocław

Udostępnij