Grupa ojców

Grupa ojców to cykliczna grupa wsparcia i rozwoju skierowana do mężczyzn. W trakcie spotkań ojcowie wymieniają doświadczenia rodzicielstwa, bycia w związku i relacji z samym sobą.

W ramach grupy mężczyźni uczą się jak korzystać z doświadczeń innych uczestników oraz z relacji z ważnymi mężczyznami i swojego ojca. Uczestnicy spotkań doświadczają poczucia męskiej wspólnoty i wzajemnego wsparcia.

Start: 14 września, spotkania* odbywają się w środy (18:00–21:00)
Koszt: 250 zł

*Aby zarezerwować miejsce na warsztacie, należy wypełnić formularz i przesłać potwierdzenie wpłaty na adres psychoedukacja@stopociech.pl
Nr konta:  68 2030 0045 1110 0000 0282 3230

Więcej informacji: Fundacja Sto Pociech / Grupa ojców

Udostępnij