Po-łączenia

Zajęcia oparte są na wspólnym eksperymentowaniu i poznawaniu świata. To mieszanka poznawczych wrażeń, przyrządzona z najprostszych sposobów na odkrywanie tego, co nas otacza.

Rytm pór roku i kalendarz świąt przekładany jest na bliski dzieciom język i energię. Malując, eksperymentując, smakując i dotykając dzieci przyglądają się otaczającej przyrodzie oraz dawnym i współczesnym tradycjom.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o działania poruszające zmysły, trening twórczości oraz gry aktywizujące (słowne, ruchowe, pamięciowe, logiczne). Proste narzędzia, jak patyki, kamienie, piasek towarzyszą eksperymentom ze światem koloru, materii oraz dźwięku. Warsztaty pobudzają pomysłowość i uczą zaradności, aby umieć skroić świat na własną miarę.

Muzeum Etnograficzne
pl. Wolnica 1, Kraków
www.etnomuzeum.eu
 
 
Udostępnij